Kết thúc khóa đào tạo, không có nghĩa là kết thúc hành trình

By | August 24th, 2017|Categories: Kiến thức Yoga|Tags: , , , , , , |

Với 200 giờ đào tạo đầu tiên, giáo viên yoga sẽ dạy cho học viên các asana, kỹ thuật kiểm soát hơi thở, giải phẫu học và sinh lý học. Có nghĩa là bạn sẽ có một nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc trước khi nhận được chứng chỉ đào tạo. Bạn nên theo [...]

Bạn tìm kiếm điều gì khi lựa chọn 1 khóa đào tạo giáo viên

By | August 24th, 2017|Categories: Kiến thức Yoga|Tags: , , , , , , , |

Quyết định tham gia khóa một khóa đào tạo giáo viên yoga là một quyết định lớn. Ngoài vấn đề về chi phí cho khóa học (cũng như các vấn đề về giáo trình, tài liệu học, thời gian, chăm sóc con cái, hay thậm chí có thể phải đi nước ngoài đào tạo) vẫn còn [...]

Trải nghiệm từ một học viên của khóa đào tạo giáo viên

By | July 15th, 2017|Categories: Kiến thức Yoga|Tags: , , , , |

Yoga là một món quà Tôi bước vào trung tâm trong một buổi chiều nắng rực rỡ. Ngay lập tức, có cái gì ở trong tôi thúc bảo rằng nơi đây ẩn chứa điều gì đó đặc biệt. Tận sâu trong tôi cảm nhận sự liên kết giữa mình và không gian này. Nó giống như [...]