Kết thúc khóa đào tạo, không có nghĩa là kết thúc hành trình

By | August 24th, 2017|Categories: Kiến thức Yoga|Tags: , , , , , , |

Với 200 giờ đào tạo đầu tiên, giáo viên yoga sẽ dạy cho học viên các asana, kỹ thuật kiểm soát hơi thở, giải phẫu học và sinh lý học. Có nghĩa là bạn sẽ có một nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc trước khi nhận được chứng chỉ đào tạo. Bạn nên theo [...]