Hô hấp toàn diện trong yoga

By | July 13th, 2017|Categories: Kiến thức Yoga|Tags: , |

Hô hấp toàn diện trong Yoga là hô hấp nền tảng của toàn bộ khoa học thở trong Yoga, và học viên nên làm quen với điều đó, thành thục với phương thức thở này trước khi bản thân hy vọng dành được kết quả từ các dạng ích khác của thở như đã được nhắc [...]