Trải nghiệm từ một học viên của khóa đào tạo giáo viên

By | July 15th, 2017|Categories: Kiến thức Yoga|Tags: , , , , |

Yoga là một món quà Tôi bước vào trung tâm trong một buổi chiều nắng rực rỡ. Ngay lập tức, có cái gì ở trong tôi thúc bảo rằng nơi đây ẩn chứa điều gì đó đặc biệt. Tận sâu trong tôi cảm nhận sự liên kết giữa mình và không gian này. Nó giống như [...]