0904.506.961

Thiền Nến Trataka

Thiền Nến Trataka

Thiền nến  ( Phạn trāṭaka: nghĩa là “nhìn” hoặc “nhìn chăm chú”). Tập trung vào một điểm hoặc ngọn nến là phương pháp tiền nhìn chăm chú vào một điểm như một đồ vật nhỏ, điểm đen hoặc ngọn nến. Phương pháp này được xem là mang năng lượng cho “con mắt thứ ba” và kích...
Thiền Trataka Hay Còn Gọi Là Thiền Nến 

Thiền Trataka Hay Còn Gọi Là Thiền Nến 

Đôi Mắt Tĩnh Lặng-Tâm Trí Tĩnh Lặng  Chúng ta đều biết rằng, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nếu đó là sự thật, làm thế nào bạn có thể sử dụng điều này để cải thiện việc thiền định của bạn? Đây là nơi mà các kỹ thuật thiền Trataka ra đời. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ...