Hân hoan gửi tới quý học viên của Shivom Yoga & Dance lịch học tuần từ ngày 9 tháng 1 tới ngày 15 tháng 1 năm 2017.

(Click chọn vào ảnh xem chất lượng tốt)

Shivom Yoga Dance – Hoàng Cầu

Shivom yoga & Dance Lê Đại Hành

Shivom Yoga & Dance – Bắc Giang

Shivom Yoga & Dance – Quảng Ngãi