Thân gửi quý học viên Shivom Yoga & Dance lịch học tuần 12/12 đến 18/12 năm 2016 (click vào ảnh để xem kích thước lớn)

Tại địa điểm: 59 HOÀNG CẦU và 51 LÊ ĐẠI HÀNH

lịch học

lịch học